loading...

Monday, October 3, 2016

Na'uzubullah Golongan Ini Dijanjikan Tikar Dari Neraka, Semoga Kita Tidak Termasuk Golongan Ini, Amiinn

ALLAH menjanjikan kepada dua golongan ini tidak akan membukakan pintu langit. Amal dan ruhnya tertolak. Tidak diizinkan naik ke tempat yang suci. Bahkan mereka dijanjikan tikar dan selimut dari api.
Tikar neraka

Mereka, haram masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum.

“Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.” (Qs. al-A’raf 7: 40)

Dua golongan itu adalah mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan bersikap sombong. Menolak kebenaran lantaran bisikan nafsu jahatnya.

“Pintu-pintu langit tidak dibuka untuk amal dan ruh mereka.” tutur Imam Ibnu Juraij sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim.


Karena amal dan ruhnya tak diterima, mereka diharamkan masuk ke dalam surga. Allah menggunakan perumpamaan yang sangat indah dengan unta yang mustahil masuk ke dalam lubang jarum.

1 comment: